Denúncies anònimes

Denúncies anònimes

Informeu de forma ANÒNIMA de qualsevol activitat que considereu fraudulenta com un taller il·legal o clandestí, vessaments tòxics, etc.

 

Nom de l'empresa denunciada:

Activitat que realitza:

Horari:

Adreça o detalls de localització:

Altres irregularitats:

El vostre nom (opcional)

El vostre email (opcional)

Denuncies