Què és l’Associació

L’Associació Provincial d’Empreses d’Automoció va néixer el 15 de gener de 1974, tot i que estatutàriament no es fou possible la seva inscripció fins l’any 1977, recent recobrat el règim de llibertat per l’associacionisme.

L’Associació ha complert més de 40 anys, i al llarg del temps ha fet una profunda modificació, tant pel que fa a la seva organització, a la seva esturctura i també en el seu funcionament.

L’Associació Provincial d’Empreses d’Automoció és la patronal més representativa del sector d’automoció a la província de Lleida, i engloba més de 500 empreses amb diferents epígrafs, com poden ser: venda de tota mena de vehicles nous i usats, tallers de reparació d’automòbils, de vehicles industrials, de motos, de maquinària agrícola, tallers de reparació i venda de maquinària industrial, desballestaments, venda de recanvis i accessoris, lloguer de vehicles, etc.

Objectius

La representació, gestió, assessorament i defensa dels interessos del sector d’automoció en l’exercici de la seva professió, ja siguin interessos socials, econòmics, laborals o professionals dels nostres associats.

Relació i col·laboració amb els diferents departaments de l’Administració Estatal, Autonòmica, Municipal, Associacions de Consumidors i Professionals, amb els quals l’Associació està considerada com l’interlocutor vàlid i qualificat per a participar en tots aquells assumptes que afecten professionalment els seus associats.

Treballar i col·laborar en la legislació i normatives que afecten el sector.

La promoció davant l’Administració i l’opinió pública de la imatge del sector general, la participació, en nom del col·lectiu de totes aquelles activitats relacionades amb el sector així com desenvolupar iniciatives i projectes per dinamitzar-lo.

Formar, informar i oferir serveis tècnics qualificats pels associats, assessorament, defensa i assistència als associats en les juntes arbitrals.

Baixa documents