Lluís Companys 1 · Lleida

ASSEMBLEA GENERAL – ASSOCIACIÓ D’AUTOMOCIÓ DE LLEIDA

ASSEMBLEA GENERAL – ASSOCIACIÓ D’AUTOMOCIÓ DE LLEIDA
L’ASSOCIACIÓ US INFORMA: Benvolgut soci/a, En compliment de l’article 24 dels Estatuts de l’Associació Provincial d’Empreses d’Automoció de Lleida, us convoco a la propera Assemblea General anual, amb les dades següents: DATA: Dimarts , 24 de maig de 2022 HORA: 20,00 hores primera convocatòria 20,30 hores, segona convocatòria LLOC: Cambra de Comerç de Lleida. C/ Anselm Clavé, núm. 2. Lleida ORDRE DEL DIA: 1r) Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta anterior. 2n) Memòria d’activitats i informe de Presidència. 3r) Liquidació i aprovació del pressupost de l’any 2021 4t) Previsió i aprovació del pressupost i quotes de l’any 2022 5è) Torn obert de paraules. Atentament Mario Pinilla Perez President Lleida, 6 de maig de 2022 Nota important.- Prèviament a l’Assemblea General es realitzaran dues jornades molt importants : o Dret a formació i informació tècnica – PROJECTE RMI CETRAA / FECATRA. o INSPECCIONS DE TREBALL – obligacions prevenció de riscos laborals. ________________________________________
Related Posts