Lluís Companys 1 · Lleida

Assemblea General Anual Automoció

Assemblea General Anual Automoció
Després de dos anys celebrem l’Assemblea General Anual de l’Associació d’Automoció de forma presencial, a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida. Primerament es va dur a termes les dues jornades: “Acreditació única europea – Esquema SERMI”, de la ma de Ramon Casas, secretari general de FECATRA. “Obligacions en la prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut”, amb el ponent Cristina Florensa de Laborsana – Europreven. Posteriorment es va presentar la memòria d’activitats 2021, i es va aprovar el pressupost per 2022. Després de la jornada van fer celebrar la cloenda tots plegats amb un pica-pica a la sala del costat. Gràcies per tots/es els/les assistents.
Related Posts