Lluís Companys 1 · Lleida

FP Dual i el seu paper en la retenció del talent a Lleida

FP Dual i el seu paper en la retenció del talent a Lleida
Assistim a l’Escola de Treball per col·laborar amb diferents empreses locals i els docents de l’FP Dual amb l’objectiu de retenir el talent al territori de Lleida. Va presentar la trobada, Sra. Olga Castell d’FP Empresa a Catalunya, Sr. Ricard Buillem, de CaixaBank Dualiza i es va comptar amb les ponències des de la Cambra de Comerç de Lleida i la visió del director de recursos humans de Plusfresc Supermercats.
Related Posts