Lluís Companys 1 · Lleida

Calendari festes laboral 2023

Calendari festes laboral 2023
S’ha aprovat el calendari de festes laborals per a 2023, a les quals els Ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals.   Al territori d’Aran, d’acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents en aquest territori, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del dia 17 de juny (Festa d’Aran).
Related Posts