Lluís Companys 1 · Lleida

Padró provisional Impost CO2

Padró provisional Impost CO2
Des de l’1 de maig de 2021 publicat el padró provisional de vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. l’Exercici 2021 es liquida enguany. Per consultar les dades del vehicle/es i la quota a pagar: seu electrònica de l’ATC. Termini per presentar al.legacions: Fins el 3 de juny de 2022. A partir de l’1 de setembre de 2022, es podrà consultar el padró definitiu:
  • Amb pagament domiciliat:          A partir del 7/11/2022.
  • Sense pagament domiciliat:        Si van tributar al 2020: de l’1 al 20 de novembre de 2022.
  •                                                            Nova tributació: pagaran segons la ndata que indiqui la notificació que rebran.
La baixa temporal a la DG de Trànsit eximeix del pagament de l’impost pels dies en què el vehicle va figurar com a baixa temporal. Avís: per al padró de l’exercici 2020, únicament deixaven de tributar si el motiu acreditat de la baixa temporal fos el robatori.  
Related Posts