Lluís Companys 1 · Lleida

Conveni “Código de Buenas Prácticas”

Conveni “Código de Buenas Prácticas”

Els tallers i els desballestadors, signem el “Código de Buenas Prácticas”.

El passat 19 de juny, en les instal·lacions de CONFEMETAL, representants de AEDRA (Associació Espanyola de Desballestament i Reciclatge de l’Automòbil), CETRAA (Confederació Espanyola de Tallers de Reparació d’Automòbils i Afins) i CONEPA (Federació Espanyola d’Empresaris de Tallers d’Automoció), van signar un document de bones pràctiques entre CATs (Centres Autoritzats de Tractament – antigament coneguts com a desballestaments) i tallers de manteniment i reparació de vehicles de motor. Els signants del document van ser Germán Catoira Lamela, president de AEDRA, Mario Pinilla Pérez, president de la comissió de Medi ambient de CETRAA i Ramón Marcos Fernández, president de CONEPA.

El codi té per objecte ser el document de referència de la relació entre CATs i tallers, permetent aconseguir compromisos compartits entre les parts. En ell s’estableixen les següents declaracions marc, que promouen: * La reparabilitat dels vehicles i l’ús de recanvis preparats per a la seva reutilització per agents econòmics autoritzats. * La formació i recerca a favor de la reparació i la preparació per a la reutilització de recanvis de vehicles. * La rehabilitació de vehicles amb especial interès històric o singular. I s’adquireixen els següents compromisos: * En les vendes a professionals de la reparació se sol·licitarà la presentació de la seva inscripció en Indústria aportant el NRI/*NRE, amb la finalitat d’evitar la proliferació de tallers il·legals. * Lliurament d’un certificat sobre el recanvi usat venut. * Reconeixement d’una garantia sobre els recanvis usats venuts al taller per part del CAT, amb una durada d’almenys 6 mesos. * Els tallers només adquiriran peces usades dels CATs com a Centres Autoritzats de Tractament de vehicles al final de la seva vida útil. * Les entitats signants destaquen que l’acord se sosté sobre els principis bàsics de legalitat, assumint que els agents econòmics que integren aquest sector actuaran en tot moment en estricte compliment de la legislació aplicable, i de lleialtat, comprometent-se a tractar-se entre si de manera responsable, de bona fe i amb diligència professional. En la imatge, d’esq. a dta.: Mario Pinilla, president de la Comissió de Medi ambient de CETRAA; Germán Catoira, president de AEDRA; José Miguel Guerrero, president de CONFEMETAL i Ramón Marcos, president de CONEPA. Font: CETRAA
Related Posts