Lluís Companys 1 · Lleida

Automobile Talks: Ajuts del programa MOVES III

Automobile Talks: Ajuts del programa MOVES III
Novetats des del passat 1 de juny. Vigents les següents modificacions del programa d’ajuts MOVES III:
  • Ampliació del límit de vehicles per destinatari i el concepte de vehicle elegible.
  • Els vehicles “demo” podran tenir un antiguitat de 9 a 12 mesos i el límit de vehicles “demo” de la mateixa titularitat passa a ser de 30 a 90 vehicles. Quant al concepte de vehicle elegible, es crea una nova opció; es poden subvencionar els vehicles seminous que tinguin fins a 12 mesos d’antiguitat i que la primera titularitat dels quals haurà de ser del propi fabricant o d’una empresa de rènting o empresa de rent a car. S’estableix un màxim de 250 vehicles seminous de la mateixa titularitat per convocatòria.
  • Modificació del límit màxim de vehicles per destinatari últim que sigui Comunitat de Propietari, entitat local o empresa i per a inversions directes, que passa de 50 a 250 vehicles per destinatari últim i any.
Sessió Automobile Talks: dilluns dia 26 de juny a les 11 hores. Podeu assistir presencialment a la seu del Gremi del Motor/Fecavem a una sessió de treball que podreu seguir telemàticament.
Related Posts