Lluís Companys 1 · Lleida

Publicat el nou conveni del metall 2022-2023.

Publicació del Conveni col·lectiu sector indústries siderometal·lúrgiques de les comarques de Lleida 2022 -2023. Conveni del metall Destaquem els articles més consultats dels convenis: Capítol 7 -Article 26 Jornada (pàgina 9) -Article 30 Permisos i llicències (pàg 11-14) -Article 32 Vacances (pàg 16) -Article 38 Hores extraordinàries (pàgina 18 -19). -Article 42 Plus quilometratge (pàgina 19-20) Taules salarials (última fulla)
Related Posts